Leveringsvoorwaarden

1 Algemeen


1.1 De voorwaarden gelden voor alle diensten geleverd door Let IT Work bv, handeld als btc-rc.nl, gevestigd Anna Paulownalaan 11 te Soest. Diensten zijn zaken als levering, verkoop, reparatie, onderhoud van rc benodigdheden en alle daarbij aanverwante zaken.
1.2 btc-rc.nl accepteert geen voorwaarden van de afnemer tenzij anders overeengekomen.
1.3 btc-rc.nl behoud zich het recht om de voorwaarden ten alle tijden te kunnen wijzigen.


2 Prijsopgave en levering

2.1 Prijsopgave in welke vorm dan ook zijn steeds vrijblijvend. Dit geld voor zowel de afnemer als btc-rc.nl.
2.2 btc-rc.nl behoud zich het recht prijzen tussentijds aan te passen. Klanten met een lopende prijsopgave worden hiervan op de hoogte gesteld.
2.3 Prijzen op de website van btc-rc.nl zijn niet bindend bij afwijking wordt de afnemer hiervan op de hoogte gesteld.
2.4 De door de website gegenereerde verzendkosten zijn niet bindend, bij afwijking word de afnemer hiervan op de hoogte gesteld.
2.5 Goederen worden opgestuurd na ontvangst van de betaling.
2.6 Bij het niet op voorraad zijn van artikelen mag de afnemer wachten met betalen tot de order compleet is. Hiervan wordt de afnemer per mail op de hoogte gebracht.
2.7 btc-rc.nl heeft het recht om bij nalevering prijscorrecties toe te passen bij koers verschillen van meer dan 2% tussen de tijd van bestelling en de tijd van levering hiervan wordt de afnemer per mail op de hoogte gebracht.
2.8 Alle door btc-rc.nl opgegeven prijzen zijn inclusief BTW.
2.9 De goederen zijn en worden vervoerd voor het risico van de afnemer.
2.10 Afgegeven levertijden zijn bij benadering. btc-rc.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen in levertijden en de gevolgen daarvan in welke vorm dan ook.
2.11 Levering geschiedt uitsluitend aan EU lidstaten.
2.12 Als een artikel om wat voor reden dan ook niet meer leverbaar is en btc-rc.nl heeft van de afnemer wel al een betaling voor dat artikel behoren bij de betrokken levering ontvangen zal btc-rc.nl de kosten voor het artikel zonder enige aftrek terug betalen.
2.13 Afbeeldingen op de website kunnen afwijken van het eindproduct.
2.14 Actiecodes welke door btc-rc.nl worden afgegeven mogen slechts eenmalig worden toegepast op een bestelling, tenzij anders aangegeven. 


3 Garantie

3.1 Defecten en/of reclamaties dienen binnen 10 dagen schriftelijk na aankoop gemeld te worden bij btc-rc.nl. Na deze 10 dagen accepteren wij geen defecten of mankementen van een levering meer. 
3.2 Alle producten voorzien van fabriek garantie zullen door btc-rc.nl onder fabriek garantie worden gerepareerd. Kosten voor de verzending van de afnemer naar btc-rc.nl zijn voor rekening van de afnemer. Alle overige kosten zijn voor rekening van btc-rc.nl tenzij schriftelijk anders overeen gekomen te zijn.
3.3 Bij modificatie, mechanische aanpassingen of schade door welke vorm van (externe) invloeden dan ook, vervalt de garantie. Dit geldt ook bij verwijdering van type en serienummer plaatjes. Producten kunnen wel ter reparatie aangeboden worden. Alle kosten van de reparatie zijn dan voor rekening van de afnemer. De producten worden na reparatie opgestuurd naar de afnemer, na ontvangst van de betaling.
3.4 Bij reparatie onder garantie wordt de garantie niet automatisch verlegt maar blijft lopen tot einde van de garantie periode. Wel wordt op de reparatie een garantie van 90 dagen gegeven.
3.5 Garantie en reclamatie gevallen worden alleen geaccepteerd in de orginele verpakking.
3.6 Bij reparatie buiten de garantie wordt op de reparatie een garantie van 90 dagen gegeven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.7 Op accu\'s en batterijen wordt geen garantie gegeven.


4 Retouren.


4.1 Retouren is mogelijk na schriftelijk overleg
4.2 Retouren worden alleen geaccepteerd in de orginele verpakking
4.3 De verzending van de retour goederen zijn voor rekening en risico van de afnemer
4.4 De retour wordt gecrediteerd met aftrek van verzend en eventuele adminstratieve kosten, het bedrag zal worden geretouneerd op de rekening van de afnemer na goed ontvangs van de retouren.
4.5 Speciale voor de afnemer bestelde goederen worden in geen geval als retour goederen geaccepteerd. 


5 Aansprakelijkheid


5.1 btc-rc.nl is in geen geval aansprakelijk voor de schade of eventueel ontstane gevolg schade in welke vorm dan ook van de door btc-rc.nl geleverde goederen door wat voor reden dan ook.
5.2 De afnemer kan btc-rc.nl in geen geval aansprakelijk stellen voor eventuele schade aan derden.
5.3 De hoogte van de aansprakelijkheid van btc-rc.nl blijft te alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuur bedrag van de betreffende levering dan wel de hoogte van het bedrag dat btc-rc.nl de afnemer in rekening zou kunnen brengen.
5.4 btc-rc.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade en eventuele gevolg schade van het niet (meer) leverbaar zijn van goederen of diensten.
5.5 btc-rc.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade en eventuele gevolg schade door het veranderen van levertijden.
5.6 btc-rc.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade en eventuele gevolg schade door gebruik maken van informatie van de website www.btc-rc.nl. 
5.7 De in 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.6 genoemde aansprakelijkheidbepalingen hebben betrekking op alle personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de leveringovereenkomst tussen de afnemer en btc-rc.nl.
5.8 Op alle bepalingen is het Nederlands recht van toepassing.